ZMIENIAMY ŚWIAT NA LEPSZE Niesiemy pomoc zarówno naturze, jak i człowiekowi

NASZ CEL


Każde nasze działanie jest ukierunkowane na niesienie pomocy innym poprzez

wielopłaszczyznową walkę z gromadzonymi przez lata odpadami.
W Think Healthy człowiek i jego odpowiednie, zrównoważone miejsce w środowisku naturalnym jest
zawsze na pierwszym miejscu. Działamy dla ludzi i dla natury.
 

Szerzenie świadomości
ekologicznej

Naszymi działaniami chcemy przyczynić się do zwrócenia uwagi na temat ogólnoświatowego „śmieciowego” problemu, przez co mamy szansę zatrzymać szkodliwy wpływ plastiku na naszą planetę.


Zmniejszanie ocieplania się
klimatu

Poprzez przetwarzanie śmieci i dawanie im drugiego życia jednocześnie zmniejszamy ocieplenie klimatu. Chcemy udowodnić, że plastik nie powinien być spalany lub porzucany, lecz wykorzystany w nowy, lepszy sposób.


Pomoc potrzebującym


Docieramy do tych, którzy potrzebują pomocy najbardzie. Dzięki walce z zanieczyszczeniem środowiska razem mamy szansę zaoferować im lepszy byt. Nie ustajemy w poszukiwaniu coraz to nowych i lepszych rozwiązań, aby pomagać jeszcze skuteczniej.


Drugie życie starych przedmiotów


Udowadniamy, że umieszczenie plastikowego opakowania w koszu na śmieci lub wyrzucenie go do oceanu, na plaże bądź na ulicę, wcale nie kończy naturalnego cyklu życia tego materiału. Można go wykorzystać lepiej i rozsądniej, a przy tym z pożytkiem dla ludzi.

PROBLEM XXI WIEKU

Jaki plastik jest, każdy widzi.
Jednak nie każdy zdaje sobie sprawę z tego jak poważny jest to problem. 
img

Przyzwyczailiśmy się do świata, w którym wszystko jest jednorazowe i wygodne. Niestety, właśnie to zgubne myślenie staje się naszą zagładą. Sam recykling już od dawna nie jest wystarczający. Z jednej strony musimy przestać produkować tyle plastiku, a z drugiej zrobić coś z tym już istniejącym.
Think Healthy zdajemy sobie sprawę, że problem nadmiaru śmieci nie zniknie jednego dnia. Potrzeba wielu lat, aby naprawić błędy przeszłości. Najważniejsze jest to, że społeczeństwo zaczyna sobie zdawać sprawę z powagi sytuacji. Ten proces będzie jednak trwał jeszcze długi czas, a my chcemy zrobić coś już teraz, bo to właśnie działanie jest jedyną drogą do osiągnięcia celu.Co robimy?


Pomagamy.
Pomagamy zarówno naturze jak i człowiekowi.
Wykorzystując nadmiar plastiku, skupujemy go, przetapiamy i dajemy mu drugie życie!
Oprócz aspektu związanego z ochroną środowiska, ważny jest również dla nas aspekt o podłożu społecznym.
Tworzymy to czego nie mają inni. Przyczyniamy się do poprawy warunków życia poprzez budowę domów z cegieł z pozyskiwanego plastiku.